محور چرخدنده هرزگرد پرایدوتیبا

عملکرد محور چرخدنده هرزگرد پرایدوتیبا :

دنده هرزگرد مهم‌ ترین بخش دیفرانسیل می باشد، دنده هرزگرد میتواند به صورت آزادانه ۲ نوع چرخش داشته باشد:

۱ – همراه با دنده کرانویل (چرخش) ۲ – حول محور خودش (هرزگردی)

محور چرخدنده هرزگرد پرایدوتیبا و دنده‌ های کناری در خودرو از نوع دنده‌های مخروطی می باشند. قدرت موتور که از میل‌ گاردان به چرخ‌های محرک می‌رسد و از الگوی زیر پیروی می‌کند:

قدرت موتور ابتدا از میل‌ گاردان به دنده پینیون منتقل میشود و چون دنده پینیون و کرانویل با هم درگیر می باشند قدرت به دنده کرانویل نیز منتقل می‌شود و به خاطر ارتباط میان دنده هرزگرد و دنده کرانویل، قدرت به دنده هرزگرد منتقل خواهد شد. سرانجام قدرت موتور از دنده هرزگرد به دو دنده‌ ی کناری می‌ رسد.

 

دسته دنده خودروی پراید و تیبا که در گردش چرخ ها در حالی که چرخ خودرو در زاویه داخلی قوس قرار می گیرد، نسبت به چرخ دیگر که در خارج از قوس قرار گرفته است دور کمتر یعنی آرام تر می گردد که در همچین حالتی دنده های هرزگرد ( دنده دیشلی) چرخ داخل قوس با گردش جانبی خود مقاومت می کند و بر خلاف دنده های پلوس دور کمتری طی می کند همچنین نقش بسیار مهمی در دیفرانسیل خودرو نیز دارد.

دیفرانسیل قطعه‌ای می باشد در قسمت زیرین خودرو بین دو چرخ جلو یا عقب که قدرت موتور را بین دو چرخ تقسیم می‌کند.

وظیفهٔ دیفرانسیل، انتقال دور عمودی به طرف افقی می باشد.

در خودروهایی که دارای چرخ با نیروی محرکه می باشند، دیفرانسیل‌ها بخشی از وسائل انتقال نیروی محرکه هستند که باعث می‌شوند چرخ‌ها با سرعت‌های مختلف و با نیرویی برابر بچرخند در حقیقت وظیفهٔ انتقال حرکت از جعبه دنده به چرخ‌ها را بر عهده دارد.

سیستم انتقال نیرو شامل:

۱-جعبه دنده یا گیربکس
۲- دیفرانسیل (طرز کار دیفرانسیل)
۳-مجموعه کلاچ (طرز کار گیربکس دستی یا گیربکس اتوماتیک)
۴-میله های انتقال نیرو به چرخ (پلوس)
دنده دیشلی پراید و تیبا از دسته دنده های خودرو شامل می شود که در گردش چرخ ها در حالی که چرخ خودرو در زاویه داخلی قوس قرار می گیرد نسبت به چرخ دیگر که در خارج از قوس قرار گرفته است دور کمتر یعنی آرامتر می گردد که در همچین حالتی دنده های هرزگرد چرخ داخل قوس با گردش جانبی خود مقاومت کرده و بر خلاف دنده های پلوس دور کمتری را طی می کند و همچنین نقش بسیار مهمی در دیفرانسیل خودرو را دارد.
پروژه های مرتبط