برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

تلفن تماس

۳۷۷۷۶۸۱۰-۱۵(۰۲۶)

واحد تولید:۱۰۱
واحد بازرگانی :۱۰۲
واحد کنترل کیفیت :۱۰۳
واحد مالی و اداری :۱۰۴
فکس:۱۰۵
واحد فنی و مهندسی :۱۰۶
مدیریت تولید :۱۱۰

آدرس

كرج،شهرك صنعتي اشتهارد،بلوارغزالي غربي،نرسيده به انتهاي بلوار،خيابان ريحان٢،ارغوان١،قطعه ٣٩٥١