منتشر شده

تولید کننده محور چرخ دنده هرزگرد

تولید کننده محور چرخ دنده هرزگرد دنده هرزگرد مهم‌ ترین بخش دیفرانسیل خودرو است. محور چرخ دنده هرزگرد میتواند به صورت آزادانه ۲ نوع چرخش را دارا باشد: ۱ – همراه با دنده کرانویل ۲ – حول محور خودش [...]