محور چرخ دنده هرزگرد(میل دیشلی) پژو۴۰۵

محور چرخ دنده هرزگرد

محور چرخ دنده هرزگرد

محور چرخ دنده هرزگرد (دنده دیشلی)چیست؟

دنده دیشلی یا هرزگرد دیفرانسیل در ظاهر چرخ دنده­ ی کوچکی می باشد اما نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در عملکرد دیفرانسیل دارد.

دیفرانسیل خود باعث توزیع نیروی انتقالی از موتور و گیربکس به چرخ­ ها و حفظ تعادل خودرو می­شود اما جالب این است دیفرانسیل انتقالی نیرو همراه با حفظ تعادل علت های خصوص سر پیچ­ ها که لازم است چرخ متحرکی که بیرون از پیچ قرار دارد نسبت به چرخ دیگر همان محور که در داخل پیچ است بیشتر بچرخد چگونه انجام می­دهد و دیفرانسیل شامل چه اجزائی می باشد.

عملکرد دیفرانسیل و دنده دیشلی

برای تغییر زاویه می­توان گفت به دلیل این که گیربکس در راستای دیفرانسیل قرار دارد و نیروی مستقیم را به دیفرانسیل منتقل می­کند و این درحالی می باشد که دیفرانسیل در جهت عمود بر محور متحرک خودرو قرار دارد و باید نیروی خروجی از دیفرانسیل به سمت چرخ­ ها تغییر زاویه ۹۰ درجه داشته باشد و این قرار­گیری به واسطه هرزگردهایی که دنده­ دیشلی نامیده می­شوند امکان­ پذیر می­باشد چون دنده ­دیشلی کرانویل و پینیون را در موقعیت مورد نظر مهار می­کند.

سومین وظیفه که شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه در عملکرد دیفرانسیل می­‌باشد تقسیم نیروی ورودی و برقراری توازن سرعت بین دوچرخ در محور متحرک می باشد.

زمانی که خودرو خارج از خط مستقیم حرکت ­کند. مانند زمانی که می­‌خواهد یک میدان را دور بزند یا از یک پیچ عبور بکند سرعت چرخش چرخ داخل پیچ کمتر از چرخ خارج پیچ می‌باشد. تا خودرو منحرف نشود و در این زمان است که دنده دیشلی وارد عمل می­‌شود، دنده دیشلی متناسب با نوع خودرو و انواع دیفرانسیل آن  ۲تا ۴ عدد می­باشد و در زمان گردش خودرو دنده دیشلی­ هایی که در داخل قوس چرخش قرار دارند با هرز گشتن باعث تنظیم حرکت خودرو و جلوگیری از انحراف آن خواهند شد.

سوال و جواب های فنی مربوط به دیفرانسیل

دیفرانسیل در ابتدا دارای دو قسمت اصلی به نام­ های دنده ­کرانویل و پینیون می باشد که از طریق این دو قطعه باعث افزایش توان و گشتاور خروجی موتور پس از عبور از گیربکس می­شود و این عمل به واسطه اختلاف اندازه دنده­ های کرانویل و پینیون انجام می­شود و همزمان با این افزایش توان و گشتاور و نیروی ورودی به دیفرانسیل نسبت به نیروی خروجی از آن به اندازه ۹۰ درجه تغییر خواهد داشت که این کار به واسطه نحوه قرار گرفتن کرانویل و پینیون روی هم انجام می شود.

در آخر

در صورتی که دنده دیشلی دچار خرابی بشود صدای غیرعادی تلق­ تلق مانندی از گیربکس و دیفرانسیل به خصوص زمان حرکت از روی دست انداز­ها و یا هنگام چرخش خودرو شنیده می­‌شود که درصورتی که به آن توجه نشود و به موقع و نسبت به تعویض این دنده­ ها اقدام نشود ممکن است دیفرانسیل شکسته یا پلوس ببرد.

پروژه های مرتبط