مهره محورورودی گیربکس پژو۴۰۵

مهره محورورودی گیربکس پژو۴۰۵ :

گیربکس یا جعبه دنده از اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده خودرو است که اهمیت آن در یک خودرو برابر است با موتور آن خودرو گیربکس ۴۰۵ نیز همین نقش را در خودرو اعمال میکند.

گیربکس ماشین مکانیزم بسیار ویژه ای دارد که به کمک آن می توان میزان مشخص شده ای از تعداد دور موتور را با استفاده کردن از چرخ دنده های مختلف و با سرعت های متفاوت، به تمامی چرخ های آن خودرو انتقال داد.

اجزای داخلی گیربکس

 • شفت ورودی (خروجی از کلاچ)
 • شفت خروجی ( تمام دنده ها به طور هرز روی آن قرار دارند)
 • برنجی (هم دور کننده دور دو چرخ دنده برای تعویض)
 • توپی (کشویی روی آن حرکت رفت و برگشتی می کند)
 • کشویی (به دنده ها قفل می شود و موجب تعویض دنده)
 • ماهک (حرکت دسته دنده را به کشویی می دهد)
 • محور زیر (محوری است که دنده ها روی آن پرس شده اند)
 • چرخ دهنده های ۱و۲و۳ (دنده ۴چرخ دنده ندارند)
 • برنجی (هم دور کننده دور چرخ دنده برای تعویض)

وظایف گیر بکس 

 • امکان حرکت معکوس برای خودرو
 • تبدیل گشتاور برای حالت های مختلف
 • امکان درجا کردن موتور

علامت های مهم وجود مشکل در گیربکس :

 • وجود سر و صدا دروسیله نقلیه در هنگام توقف خوردرو (که اگر هنگام تعویض دنده صداهایی غیر معمول وجود داشته باشد به این دلیل است که گیربکس ( gearbox ) به شدت در حال فعالیت است و قطعات گیر بکس در تماس با هم می باشند و با هم برخورد میکنند و ایجاد نیز صدا میکنند.)
 • جا نرفتن دنده (در گیربکس هایی که دنده ی آن ها از جا در میرود ، دیگر خودرو با دنده که برایش تعیین شده حرکت نخواهد کرد و آن را پس می زند و به حالت خلاص شروع به حرکت میکند.)
 • کلاچ شل (وقتی که دنده را راننده نمی تواند عوض بکند چون هنوز کلاچ درگیر است و با نیروی موتور میچرخد صداهای غیر منتظره مثل ساییده شدن شنیده میشود.)
 • نشست کردن روغن (هر از گاهی باید روغن گیربکس ماشین نگاه کنیم و مطمئن بشویم که روغن تیره رنگ است و بوی روغن سوخته نمیدهد.)
 • لرزش یا تکان خوردن (وقتی گیربکس درست کار نکند در خودرو واکنش هایی مانند صدای ساییده شدن یا حس کردن آن به وجود می آید که نشان میدهد کلاچ فرسوده شده است.)
 • ضعف واکنش ( گیربکس ها موقع تعویض باید دنده ها را به صورت مناسب جا بزنند وهنگامی که در این کار تعلل میکنند یا کلا انجام نمی دهند نشان می دهند که در آن ها عیب و ایرادی وجود دارد.)
پروژه های مرتبط