قسمت های اصلی دستگاه تراش معمولی(مرغک دار)

قسمت اصلی دستگاه تراش 

چون برای بستن قطعات کار دراین ماشین از یک یا دو مرغک استفاده می شود لذا اسم آن را ماشین تراش مرغک دار گذاشته اند ضمناً به آن دستگاه تراش با میله کشش و هادی و همچنین ماشین طول تراش هم می گویند.

 

قسمت اصلی دستگاه تراش

قسمت اصلی دستگاه تراش

میله کار یاطاقان شده و بوسیله آن به قطعه کار گردش داده می شود. این میله به طرز بسیار خوبی یاطاقان بندی شده و کاملاً محکم نگهداری می گردد و جنس آن هم از بهترین فولادها می باشد. اغلب این میله تو خالی است و می توان قطعه کار یا میله ای که باید روی آن کار انجام شود از داخل سوراخ آن عبور داد.

بستر یاطاقان های این میله سنگ زده شده اند. یاطاقان هایی که معمولاً برای این میله ها مصرف می شوند از نوع یاطاقان های لغزشی و یاطافان های غلطکی می باشند.
پوسته داخل یاطاقان های لغزشی اکثراً از جنس برنز هستند. یا طاقان های غلطکی دارای اصطکاک کمتری می باشند.

میله کار بایستی در یاطاقان خود بدون بازی ( لقی) کار کند. اگر یاطاقان لقی داشته باشد روی سطح کار تراشیده شده نا هموار و بعلاوه این لقی باعث خواهد شد که قطعات فرم غیر استوانه ای به خود بگیرند.
از لقی یاطاقان می توان در نتیجه میزان کردن تا حدی جلوگیری کرد. یاطاقان ساچمه ای یا صفحه ای فشاری که در موقع تراش در جهت محور گردش تولید می شود به خود می گیرد. سرمیله کار پیچ شده است و انواع وسائل بستن را می توان به روی آن پیچانید، سوراخ مخروطی داخل آن برای جازدن مرغک می باشد. میله کار حرکت خود را از دستگاه حرکت اصلی می گیرد.
دستگاه حامل ساپورت، که حامل رنده تراشی کاری بوده و وسیله تنظیم حرکت بار است. این دستگاه فرم کشوی صلیبی را دارد و شامل کشوی رومیزی و دو کشوی دیگر دم چلچله به نام کشوی عرضی و روئی می باشد. کشوی رویی حامل رنده می باشد این کشوها بایستی در راهنما های خود بدون لقی حرکت کنند. قسمت های مختلف ساپورت برای بار طولی و عرضی ممکن است با دست و پا بوسیله دو میله هادی و کشش که در جلوی میز ماشین نصب شده اند و حرکتشان را از میله کار می گیرند بطور اتوماتیک به حرکت دربیاید.

این پست توصیه می شود

نظرات